Brasil votou contra o grupo terrorista Hamas na ONU

Brasil votou contra o grupo terrorista Hamas na ONU