Brasil votou contra o grupo terrorista Hamas na ONU


Brasil votou contra o grupo terrorista Hamas na ONU