Hashtag pedindo limpeza no STF viraliza no Twitter

Hashtag pedindo limpeza no STF viraliza no Twitter