Português   English   Español

Israel lamenta ‘ataque antissemita horrível’ nos EUA

Israel lamenta 'ataque antissemita horrível' nos EUA