Jair Bolsonaro recebe medalha por salvar colega em 1978


Jair Bolsonaro recebe medalha por salvar colega em 1978