Jair Bolsonaro recebe medalha por salvar colega em 1978

Jair Bolsonaro recebe medalha por salvar colega em 1978