‘Mamata vai acabar’, diz Bolsonaro para a Folha

'Mamata vai acabar', diz Bolsonaro para a Folha